IT Bezpečnosť

Nastavujeme dvojstupňovú ochranu časť 2.

Naposledy sme si v našom článku ukázali prvý spôsob, ako nastaviť dvojstupňovú ochranu pre lepšie zabezpečenie našich dvoch, zrejme najpoužívanejších, účtov virtuálneho sveta.
Facebook a Google nám ponúkajú niekoľko možností, ako zastaviť prípadného záujemcu o nabúranie sa k naším informáciám. Prvou metódou, ktorú sme si predstavili, bolo overenie si prihlásenia využitím našich smartfónov. Pri tomto spôsobe je, ale nutné zveriť týmto dvom technologickým gigantom naše telefónne číslo, čo práve nemusí byť každému po chuti. Veď, keď ide o ochranu údajov, prečo má byť súčasťou zverejnenie jedného z nich?

Čo, teda v takom prípade? Skvelou alternatívnou možnosťou je použiť autentifikačnú aplikáciu. Tá nám nahrádza nutnosť použiť telefónne číslo a upozornenie na prihlásenie príde v aplikácii.
Ako, teda na to? V prvom rade je potrebné zistiť, akú aplikáciu by sme chceli používať, keďže ich vytvára niekoľko spoločností. Najjednoduchšie pre nás však je použiť štandardne aplikáciu od Google.
Pre stiahnutie aplikácie musíme mať v našom smartfóne, samozrejme, prihlásené naše Google konto.

Prvým krokom by malo byť otvorenie aplikácie Obchodu. Pri iPhonoch sa jedná o aplikáciu App Store, väčšina androidových smartfónov používa aplikáciu Obchod Play od Google, ktorá je predinštalovaná.

 

Do vyhľadávača umiestneného hore jednoducho napíšeme „Authenticator“ . Ako uvidíme, na výber máme hneď z niekoľkých aplikácií. My si vyberieme Google Authenticator. Po kliknutí na danú aplikáciu sa nám otvorí nová obrazovka, kde klikneme na Inštalovať. Počkáme na stiahnutie a nainštalovanie aplikácie do smartfónu.

 

Facebook:
Po prihlásení sa na úvodnú stránku si napravo hore, vedľa notifikácií, všimneme ikonu šípky, ktorá nám po rozkliknutí rozbalí menu s nastaveniami.

 

 

Klikneme na „Nastavenia a súkromie“ čím sa dostaneme na nasledujúcu lištu. V nej vyberieme možnosť „Rýchle nastavenie súkromia“.

 

Dostaneme sa na novú stránku, kde môžeme vidieť viacero možností nastavenia súkromia svojho účtu a jeho zabezpečenia. Následne zvolíme voľbu „Používať dvojstupňové overenie“.

 

Na tejto obrazovke máme možnosť výberu spôsobu, akým budeme dostávať bezpečnostný kód. Vyberieme metódu „Overovacia aplikácia“.

 

Zobrazí sa nám obrazovka s dvoma možnosťami. Jednou je QR kód a druhou 32-miestny kód. Pomocou týchto možností prepojíme naše facebookove konto s aplikáciou Authenticatora v telefóne.

 

Po otvorení Authenticatora v smartfóne klikneme na „Začíname“ a mali by sme vidieť obrazovku ako na obrázku nižšie. Môžeme buď skenovať kód alebo zadať ručne 32-miestny kód, ktorý sme videli na počítačovej obrazovke.

Jednoduchšou možnosťou je sken QR alebo čiarového kódu, kedy sa vám v smartfóne jednoducho zapne fotoaparát a vy ho iba namierite na kód na vašej obrazovke.

Ak ste kód naskenovali, na obrazovke smartfónu uvidíte názov vášho konta a unikátny 6 miestny kód a súčasne na obrazovke počítača okno, kde je potrebné kód vpísať. Kód je platný iba 30 sekúnd, potom sa automaticky obnoví. Pamätajme, že vždy musíme zapísať kód, ktorý máme aktuálne na obrazovke nášho smartfónu.

 

 

Zadaním kódu sme úspešne nastavili dvojstupňovú ochranu.

 

Google:
Otvoríme prehliadač a vyhľadáme Google (ak nie je nastavený ako domovská stránka). V pravom hornom rohu vidíme náš účet v tvare kruhu, dôležité je byť prihlásený.

 

 

 

Po kliknutí naň sa otvorí menšie menu, kde zvolíme možnosť „Spravovať účet Google“.

 

 

Budeme nasmerovaní na stránku nášho profilu. Zvolíme možnosť „Zabezpečenie“.

 

Nájdeme podkartu „Prihlásenie do Googlu“, klikneme a zobrazí sa možnosť dvojstupňového overenia.

 

 

Scrollujeme nižšie a vyberieme možnosť „Aplikácia Authenticator“ a následne odpovieme, aký druh zariadenia používame načo by sa nám mal znovu zobraziť QR kód.

 

Znovu otvoríme Authenticator v smartfóne, kde by sme mali vidieť kód pre facebookové konto. My však klikneme na malé farebné plus v pravom hornom rohu (pre iphone) alebo v pravom dolnom rohu(pre Android) a zvolíme možnosť „Skenovať QR kód“, prípadne mutáciu „Skenovať čiarový kód“.

 

 

 

 

Znovu odfotíme kód z obrazovky počítača. Tým nám do aplikácie pribudne druhé konto teraz Google, ktoré má vlastný autentifikačný kód.

 

V počítači opäť zadáme kód, ktorý nám vygenerovala aplikácia v smartfóne. Týmto krokom úspešne nastavíme dvojstupňovú ochranu aj na našom Google účte.