Nezaradené

Ako vznikol it DOKTOR?

Predstava diagnostiky a liečby počítačov bez toho, aby ste vyšli z domu znie už na prvé počutie veľmi atraktívne. Ako sa však nápad na poskytovanie servis počítačov na diaľku (remote) vôbec zrodil? Nahradí v budúcnosti táto služba tradičné servisy? Opýtali sme sa zakladateľov spoločnosti it DOKTOR …

 

Kedy sa zrodil prvý nápad založiť it DOKTORA?

Celé to vzniklo pred 3 rokmi. Sami sme pociťovali potrebu riešiť bežné problémy koncových užívateľov a zároveň priniesť alternatívu ku klasickým servisom. Základnou myšlienkou bolo vytvoriť kvalitnú, jednoduchú službu s príjemným zážitkom, ktorá pomôže priniesť zákazníkovi komfort do riešenia nepríjemných situácií s počítačmi.

 

Aké prvé kroky ste pri zakladaní značky podnikli?

Prvotný nápad sme začali zhmotňovať do webu. Tomu predchádzala analýza trhu a následná tvorba stratégie. Prvoradé bolo vytvoriť koncept, ktorý je pre zákazníka jednoduchý po každej stránke, no pritom maximálne profesionálny. Takisto sme museli vymyslieť spôsob, akým nastaviť procesy pre čo najoptimálnejšie vykonávanie služieb.

 

Vyskytli sa pri tom nejaké prekážky?

Najväčšou prekážkou bola organizácia času a plnenie termínov. Keďže it DOKTOR nie je našou prvou firmou, bolo náročné venovať sa nášmu fungujúcemu biznisu, bežným aktivitám a partnerom, a popri tom budovať novú firmu.

 

Akú úlohu mala vaša spoločnosť QPP pri zakladaní it DOKTORA?

QPP funguje viac ako 10 rokov a pracuje s biznis klientmi. Nadobudnuté skúsenosti v tejto sfére sme však chceli pretaviť do práce s malými, súkromnými zákazníkmi. Vysokú kvalitu typickú pre B2B segment sme aplikovali do služieb pre koncového spotrebiteľa. Fungovanie QPP nás inšpirovalo z pohľadu prístupu práce s klientom.

 

Mali ste už od začiatku presnú predstavu o tom, ako bude služba prebiehať?

Vedeli sme, že služba musí byť čo najjednoduchšia a z toho vychádzali aj možnosti jej priebehu. Hneď sme teda pracovali s myšlienkou online diagnostiky, ktorá prebieha v reálnom čase, rýchlo a bez zbytočností. Realizácia bola síce náročnejšia ako sme predpokladali, no nechceli sme uberať z pôvodných predstáv o službe.

 

Aké benefity má it DOKTOR priniesť oproti tradičným servisom?

Namiesto toho, aby sme sa sústredili na vytváranie celých systémov alebo veľkých riešení, sme chceli priniesť malú, ale novú službu, ktorá vyrieši potreby malých zákazníkov. Chceli sme ponúknuť službu na vysokej úrovni a za primeranú cenu. Častokrát sa totiž stáva, že zákazník nedokáže nájsť dodávateľa na malé služby, ktoré však sú rovnako dôležité ako tie veľké. Preto ich mnohí z nich riešia svojpomocne, s kamarátmi či príbuznými. Ak však nemá s kým túto problematiku riešiť, tak nastáva problém. Veľmi dôležitým faktorom je tiež to, že služba prebieha v reálnom čase a zákazníka vieme obslúžiť okamžite. Našou výhodou je aj ľudský, priateľský prístup a komunikácia so zákazníkmi, ktorej rozumejú.

 

Ako ste sa pripravovali na nedôveru voči online diagnostike?

Chceme byť trpezliví, klienta vzdelávať a dokázať mu, že nám ide výhradne o riešenie jeho problému. Vždy si ho chceme vypočuť a byť mu nápomocní. Na základe tohto sme vyberali aj it DOKTOROV, ktorí dokážu aktívne počúvať a následne zákazníkovi pomôcť.

 

Myslíte si, že online diagnostika sa v budúcnosti stane štandardom?

Určite. Už teraz môžeme vidieť, že všetko sa pomaly presúva na cloud. V budúcnosti to bude jediným úložiskom, ktoré budeme využívať a z toho budú vznikať nové problémy, napríklad pripojenie sa na cloud. Nehovoriac o zmene životného štýlu. Ľudia viac začínajú dôverovať online službám, či už v prípade nákupu oblečenia, výberu dovolenky alebo digitalizácie dokumentov. Služby, ktoré môžete využiť bez toho, aby ste niekam chodili jednoducho šetria čas, sú praktické a častokrát aj cenovo dostupnejšie, pričom kvalita ich poskytovania ostáva vysoká.

 

Aké máte plány do budúcna? Budete rozširovať ponuku služieb?

Plánujeme sa rozšíriť na celé územie Slovenska, neskôr aj do zahraničia. Typy služieb budeme vždy inovovať a dopĺňať podľa toho, aké budú skutočné požiadavky zákazníkov. Určite sa nebudeme vyhýbať ani rôznym technologickým novinkám, ktoré nás zaručene budú posúvať.