Nezaradené

Ako inštalovať

Hoci sa to môže javiť ako triviálny proces, inštalácia programu môže neskúseného užívateľa zaskočiť. Netreba však zúfať. V dnešnom článku si povieme, čo sledovať a ako vykonať štandardnú inštaláciu, ktorá sa vo väčšine programov nelíši.

V prvom rade je potrebné skontrolovať nastavenie ochrany nášho systému. Windows 10 má prednostne nastavenú inštaláciu iba z povolených zdrojov, ktorým býva často oficiálny obchod od Microsoftu predinštalovaný v systéme. Microsoft store síce obsahuje slušnú zbierku aplikácií, rozhodne to však nemusí stačiť a tak si musíme niekedy potrebný program, hľadať z iných zdrojov. Nastavenie ochrany je teda potrebné prepnúť tak, aby bolo možné inštalovať aj mimo Microsoft store-u. Netreba sa báť, týmto nastavením počítač nevystavujete riziku. Na druhú stranu by sme však mali vždy vedieť, odkiaľ program, ktorý chceme inštalovať, pochádza. Inštalačné balíčky je najlepšie sťahovať priamo od výrobcov daného softvéru, čím predídeme možnej hrozbe stiahnutia zavíreného súboru.

V ľavom rohu obrazovky teda klikneme na ponuku „Štart“, čím sa nám otvorí menu a následne na tlačidlo „Nastavenia“ (na obrázku zvýraznené červenou farbou).

 

Na nasledujúcej obrazovke klikneme na „Aplikácie“

 

V obrazovke aplikácií si všimneme na vrchu možnosť „Vyberte kde sa majú získavať aplikácie“ a pod tým malé rolovacie menu, kde vyberiete možnosť „Kdekoľvek“.

 

 

Ak máme teda povolenú inštaláciu aplikácií z rozličných zdrojov, vyhľadáme inštalačný súbor, ktorý si stiahneme do počítača a následne naň klikneme pravým tlačidlom myši. Otvorí sa nám kontextové menu, kde klikneme na možnosť „Spustiť ako správca“. Na nasledujúcu otázku „Chcete tejto aplikácii povoliť vykonávanie zmien?“ klikneme na „Áno“.

 

 

Nasledujúce okná sa môžu od programu, ktorý inštalujete mierne líšiť, väčšina informácií ale bude rovnaká. Meniť a môže poradie obrazoviek, vzhľad alebo ich počet. Je potrebné vždy pozorne čítať, čo nám daná obrazovka hovorí, pretože občas môže ponúkať aj inštaláciu nevyžiadaných programov. V drvivej väčšine prípadov však inštalácia pozostáva z týchto krokov:

1. Uvítacia obrazovka: Táto nás viac-menej iba informuje o tom, že sa chystáme nainštalovať program a odporúča zatvorenie iných bežiacich programov.

 

 

2. Licenčné podmienky/zmluva/Podmienky: Táto obrazovka nás informuje o licenčných podmienkach, ktoré sú súčasťou inštalovaného programu. Je to štandardný právny proces a licenčné podmienky nie je nutné čítať celé, je však potrebné s nimi súhlasiť, aby mohla inštalácia pokračovať. V niektorých prípadoch súhlas vyjadríte aj tým, že kliknete na tlačidlo „Ďalej/Pokračovať“ a pod.

 

 

3. Voľba umiestnenia programu: Táto obrazovka sa nás pýta, kam by sme si priali náš program nainštalovať. Štandardné umiestnenie býva na disku C: v podobnom zápise C:\Program Files\názov_programu . Dôvod na zmenu tohto umiestnenia je väčšinou šetrenie miesta na našom základnom disku. Ak vlastníte laptop, je viac ako nepravdepodobné, že by ste mali viac ako jeden disk, takže môžete nechať štandardné umiestnenie a pokračovať.

 

 

 

4. Následne býva štandardom spustenie samotnej inštalácie, ktorá môže trvať pár sekúnd, ale aj oveľa dlhší čas, v závislosti od veľkosti programu.
Po inštalácii sa nám ukáže posledné okno, ktoré nám len oznámi, že aplikácia bola úspešne nainštalovaná. Po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť“ ukončíme inštaláciu a môžeme program používať. Niektoré programy môžu vyžadovať reštartovanie počítača pre úspešné spustenie.