Kybernetická bezpečnosť

Komplexný interný audit kybernetickej a informačnej bezpečnosti

Blíži sa termín kedy je podľa Zákona č 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa požiadaviek Vyhlášky č. 179/2020, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy, potrebné vykonať audit kybernetickej bezpečnosti pre všetky orgány verejnej správy.

Ponúkame Vám komplexný interný audit kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ktorý Vás pripraví na následný, zo zákona povinný audit kybernetickej bezpečnosti, vykonávaný audítormi kybernetickej bezpečnosti, certifikovanými Národným bezpečnostným úradom (konkrétnu právomoc má jeho príspevková organizácia „Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti“ (KCCK).

Kúpiť službu už od 99.00€

Zakúpením tejto služby a vyplnením dotazníka začína prvá fáza interného auditu, na základe ktorej získame vstupné údaje potrebné k definovaniu a následnému vykonaniu bezpečnostných opatrení potrebných k tomu, aby ste úspešne prešli auditom kybernetickej bezpečnosti.

Dotazník KIB

99 00€

Medzi základné povinnosti zákona a vyhlášky patrí implementácia zdokumentovaných bezpečnostných opatrení v nasledovných oblastiach:

 • organizácia kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len KIB),
 • riadenie rizík KIB,
 • personálna bezpečnosť,
 • riadenie prístupov,
 • riadenie KIB vo vzťahu s tretími stranami,
 • bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí,
 • hodnotenie zraniteľnosti a bezpečnostné aktualizácie,
 • ochrana proti škodlivému kódu,
 • sieťová a komunikačná bezpečnosť,
 • akvizícia, vývoj a údržba informačných technológií,
 • zaznamenávanie udalostí a monitorovanie,
 • fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia
 • riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • kryptografické opatrenia,
 • riadenie kontinuity prevádzky informačných technológií,
 • audit a kontrolné činnosti.

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

Máte problém si vybrať tú správnu službu?

Potrebujem pomôcť s výberom